Forside  |  Om Mil-tek  |  Områdekart  |  Skriv ut  | Søk 
Search

LUFTDREVNE BALLEPRESSER

UNIKE AVFALLSLØSNINGER

BALLEPRESSER ER EN FORDEL I ALLE BRANSJER


Mil-teks ballepresser er en ideell løsning for en mer optimal avfallshåndtering i stort sett alle bransjer. Bedrifter i alle bransjer vil kunne spare penger, forbedre den interne avfallshåndteringen og gjøre miljøet en tjeneste ved å presse avfallet i en Mil-tek luftdrevet ballepresse.

Pres det sorterede affald i en Miltek ballepresser
Sælg det komprimerede affald til genbrug

SORTERE

REDUSERE

GJENVINNE

 • Sortere papp, plast og papir ved kilden.
 • Minimere avfallshåndteringen ved å presse avfallet.
 • Redusere antall containere og tømminger.
 • Forbedre arbejdsmiljøet.
 • Forbedre den interne logistikken ved å plassere ballepressen der hvor avfallet genereres .
 • Presse avfallet der hvor det genereres og spare tid og penger.
 • Plassere ballepressen inne eller ute alt etter behov.
 • Redusere plassbehovet med en Mil-teks plassbesparende ballepresse.
 • Få det komprimerte avfallet hentet til gjenbruk.
 • Redusere behovet for containere og tømminger.
 • Redusere avfallskostnadene med opptil 80%.
 • Redusere miljøbelastningen og CO2-utslippet.
MILJØHENSYN MED SUNN FORNUFT