Forside  |  Om Mil-tek  |  Områdekart  |  Skriv ut  | Søk 
Search

LUFTDREVNE BALLEPRESSER

UNIKE AVFALLSLØSNINGER

BALLEPRESSE LØSNINGER FOR FASTFOOD, RESTAURANTER OG HOTELLER


Ballepresser model 102 laver håndterbare baller på under 50kg

Ballepresser model 205 er en alsidig ballepresser til pap og plast

BALLEPRESSER TIL PAPP, PLAST OG KJØKKENAVFALL


Ca. 60 % av avfallet fra restauranter består av mange forskjellige pappesker inkl. plastemballasje som hver dag leveres med forskjellige råvarer o.l.

Ved å sortere avfallet og presse papp og plast i en Mil-tek ballepresse kan avfallskostnadene gjerne reduseres med opptil 80

Kjøkkenavfall og annet brennbart avfall kan komprimeres i vår unike X-PRESS-avfallspresse, enkelt og hygienisk(se nederst på siden, og tomme hermetikkbokser og spann kan komprimeres i bokspresse modell 101 (se nederst på siden).

Slik kan man spare mye tid, ettersom man ikke må gå frem og tilbake mellom utpakkingen og containerne utenfor .

Antall containere og antall tømminger av disse kan også reduseres ganske betraktelig når man presser avfallet f.eks. i en ballepresse modell 102 eller modell 205 i stedet for å kaste det i containeren uten å presse det først .

Begge disse ballepressene tar liten plass og kan plasseres der man pakker ut, slik at man får den mest optimale avfallshåndteringen .

VIDEOEKSEMPLER PÅ BALLEPRESSELØSNINGER FRA RESTAURANTER OG HOTELLER


Burger King
X-PRESS-avfallspresse til kjøkkenavfall
The Flying Legend
Pappresse modell 102 til papp
Royal Victoria Holiday Inn
Pappresse model 102 til papp

Unik affaldspresser til køkkenaffald
 
Dåsepresser til komprimering af konservesdåser og spande

AVFALLSPRESSER TIL KJØKKENAVFALL OG BRENNBART AVFALLMil-teks X-PRESS-avfallspresser
er en hygienisk og enkel løsning for å redusere volumet på kjøkkenavfall som oppstår på restauranter, hoteller, storkjøkken, catering o.l.

Fordi avfallspressene er luftdrevne plasseres på kjøkkenet uten risiko for oljelekkasje. Det gjør det også enkelt og trygt å rengjøre pressene.

De svarte søppelsekkene som brukes til kjøkkenavfall, presses direkte i en kraftig plastsekk. Denne forsegles, slik at sjenerende lukt og væsker ikke slipper ut.

De fulle sekkene kastes i containeren utenfor, hvor det nå er plass til ti ganger så mye avfall som før.

Dette er en enkel, hygienisk og effektiv håndtering av kjøkkenavfall.


BOKSPRESSE TIL HERMETIKKBOKSER OG SPANN


Tomme hermetikkbokser og plastikkspann tar mye plass, og det koster penger å bli kvitt dem.

Hvis dere presser dem i bokspresse, vår, reduseres volumet med 90 %. Det sparer tid og plass, og reduserer behovet for tømming av containere. Dessuten får dere lavere avfallskostnader og CO2-utslipp.

Det er det vi kalder miljøhensyn med sunn (økonomisk) fornuft!