Forside  |  Om Mil-tek  |  Områdekart  |  Skriv ut  | Søk 
Search

LUFTDREVNE BALLEPRESSER

UNIKE AVFALLSLØSNINGER

BALLEPRESSE TIL KOMPRIMERING OG GJENVINNING AV PLAST


Lille ballepresser med begrænset pladsbehov til mindre plastmængderAlsidig ballepresser til mindre plastmængderAlsidig ballepresser til større mængder plastBallepresser til store mængder plast

BALLEPRESSE LØSNINGER FOR PLAST


En svært stor del av den samlede emballasjemengden utgjøres av plast i en eller annen form.

Plast inneholder ca. 90 % luft og tar utrolig mye plass.

Den optimale håndteringen av plastavfall er derfor selvfølgelig å sortere det, presse det i en av våre luftdrevne ballepresser og så sende de ferdige plastballene til gjenvinning.

Slik sparer du penger på en mer effektiv håndtering, færre containere til et mindre volum plast og færre tømminger av containerne. Den reduserte transporten betyr samtidig mindre CO2-utslipp.

SORTERING > REDUSERING > GJENVINNING AV PLAST


  • SORTERING = maksimering av gjenbruksverdien.
  • REDUSERING = pressing av plasten i en luftdrevet avfallspresse for størst mulig redusering av volumet
  • GJENVINNING = færre containere, færre tømminger, høyere gjenbruksverdi - HUSK, PLAST ER FAKTISK PENGER VERDT FOR DERE!
MILJØHENSYN MED SUNN FORNUFT

BALLEPRESSE LØSNINGER FOR PLAST PÅ VIDEO


Agro Korn
Ballepresse Modell 205TS til plast
Arla Foods
Ballepresse Modell 205TS til plast
Danisco Cultor
Ballepresse Modell 306 til plast

VALG AV DEN RIKTIGE AVFALLSLØSNINGEN FOR PLAST


I de aller fleste tilfeller opptrer plastavfall i kombinasjon med andre avfallstyper som papp og polystyren/EPS. Det vil si at det ofte er minimum to avfallstyper som skal presses etter sorteringen. I disse tilfellene kan det være en fordel å ha to avfallspresser, en til plast og en til papp. Slik blir avfallshåndteringen så effektiv som mulig. Om dette er den riktige løsningen for dere, avhenger selvfølgelig av hvor mye avfall dere har.

En annen løsning vi ofte anbefaler, gjør at dere kan samle inn plasten rundt omkring i bedriften mer effektivt. Det er en løsning med mobile posestativer, hvor plastavfallet blir presset i en plastsekk på forhånd. Etterpå kan du trille posestativet eller posestativene til ballepressen hvor de fulle plastsekkene presses til baller.

Disse posestativene kan også brukes til innsamling og oppbevaring av plast mens pappen presses. Slik kan én ballepresse brukes til begge avfallstyper, enkelt og effektivt.

MIL-TEK MOBILE POSESTATIVER


Mil-tek tilbyr mobile posestativer i to forskjellige størrelser. Modell 125L (Mini) på 125 liter og modell 240L på 240 liter. Kontakt oss for mer informasjon.

 

125 liter mobilt posestativ til indsamling af plast240 liter mobilt posestativ til indsamling af plast

FORSKJELLIGE TYPER PLAST


Der er mange forskjellige typer plast på markedet. De plasttypene som kan presses i våre ballepresser, er merket med grønt. >>

VALG AV BALLEPRESSE TIL PLAST?


Mil-tek tilbyr rett og slett markedets mest effektive ballepresser til plast. Luftdrevne ballepresser betyr kort sagt mer kompakte baller. Og det betyr til syvende og sist en høyere gjenbruksverdi på plasten. Hvilken ballepresse som passer til dere, avhenger først og fremst av den mengden plast dere har >>


Logo Type Beskrivelse
PET

Polyethylene terephthalate

PET flasker

HDPE

High-density polyethylene

kasser, legetøy, husholdningsartikler, rør, poser

PVC

Polyvinylklorid

vinduesprofiler, rør, gulvbelegg, isolering til kabler/ledninger, medisinske artikler, slanger
 

LDPE

Low density polyethylene

folie, plastikkposer, legetøy, emballasje
 

PP

Polypropylene

folie, batterikasser, elektriske komponenter, bildeler, fibre, emballasje
 

PS

Polystyrene

elektriske artikler, medisinske artikler, drikkebegre, emballasje, husholdningsartikler

Andre Andre plasttyper som ikke faller inn under de nevnte kategoriene. Et eksempel er melamin, som ofte brukes i plasttallerkener og -kopper.