Forside  |  Om Mil-tek  |  Områdekart  |  Skriv ut  | Søk 
Search

LUFTDREVNE BALLEPRESSER

UNIKE AVFALLSLØSNINGER

BALLEPRESSE LØSNINGER FOR PRODUKSJONS- OG INDUSTRIBEDRIFTER


125 liter mobilt posestativ til indsamling af plast

240 liter mobilt posestativ til indsamling af plast
 

BALLEPRESSER TIL PRODUKSJON/INDUSTRI


I produksjons- og industribedrifter genereres det store mengder emballasjeavfall, spesielt papp og plast.

Mil-tek leverer ballepresser for komprimering av alle former for papp og plast. Enda viktigere er det at Mil-tek leverer avfallsløsninger for alle typer produksjonsbedrifter. Løsninger som tar utgangspunkt i den enkelte bedrifts ønsker og muligheter.

Våre avfallsløsninger starter med en prat om hvordan dere håndterer avfallet i dag. Så finner vi sammen ut av hvilken ballepresse som passer til deres avfallstyper, avfallsmengder, produksjonsflyt m.m.

Hvis dere f.eks. genererer store mengder papp og plast på ett bestemt sted i bedriften, plasserer vi en stor ballepresse i dette området, slik at håndteringen minimeres. Hvis dere genererer avfallet på flere forskjellige steder i bedriften, vurderer vi om det lønner seg å plassere flere ballepresser i disse områdene, ev. kombinert med våre mobile avfallsstativer.

Erfaringen vår er at flere små ballepresser plassert like ved de enkelte avfallskildene er en langt bedre løsning enn én stor sentralt plassert enhet .

VIDEOEKSEMPLER PÅ LØSNINGER PRODUKSJON/INDUSTRI


BT Trucks
8 stk. ballepresse modell 306 til papp
MP Strømpefabrik 
Ballepresse modell 509 til papp
Kodak
Ballepresse modell 205TS til papirsekke

X-PRESS affaldspresser for enkel og hygiejnisk komprimering af køkkenaffald og brændbart

 
Dåsepresser Model 101 er en effektiv og sikker løsning til presning af dåser og spande op til 30 liter

OPTIMERING AV INTERN HÅNDTERING/LOGISTIKK


Kort sagt handler optimering av bedrifters avfallshåndtering om å
  1. sortere avfallet der hvor det genereres
  2. presse det sorterte avfallet der hvor det genereres
  3. sende det sorterte og komprimerte avfallet til gjenvinning
Den største utgiften i forbindelse med avfallshåndtering er helt klart lønnskostnadene. Jo flere hender og jo mer tid som må brukes for å kvitte seg med emballasjeavfallet, desto dyrere er avfallshåndteringen for bedriften. Dette kan vi hjelpe dere med.

Hvis dere sorterer avfallet og presser det i en av våre ballepresser, reduseres tidsforbruket. Dere unngår at folk må gå frem og tilbake med løst avfall til containerne som står ute, eller at trucker kjører i fast rute med avfall til disse containerne. Jo nærmere avfallspressen står avfallskilden, desto mindre håndtering av avfallet blir det.

Flere ballepresser plassert strategisk riktig rundt omkring i bedriften, ev. kombinert med mobile posestativer, gir som oftest en langt bedre og billigere avfallsløsning enn én stor, sentralt plassert presse. Og det er i de aller fleste tilfeller også en billigere løsning enn stadige turer til containerne ute i bakgården. Ikke minst fordi en avfallsløsning med våre ballepresser betyr at dere får behov for færre containere og færre tømminger av disse .
Ballepresser Model 305 har et ekstra dybt presskammer iddelt til forskellige størrelser papkasser og plastBallepresser Model 306 er en alsidig ballepresser til større mængder pap og plast
Ballepresser Model 509HD er den ideelle ballepresser til store mængder palst og pap

AVFALLSPRESSE TIL BRENNBART AVFALL OG KJØKKENAVFALL


Model X-PRESS er en unik avfallspresse til brennbart avfall og kjøkkenavfall. Avfallet blir presset direkte i en kraftig plastsekk, hvor volumet reduseres med opptil 90 %. Enkelt, sikkert og hygienisk.

Avfallspressens mobile vogn gjør det lett å samle inn kjøkkenavfall fra flere forskjellige steder. Alternativt kan avfallspressen plasseres utenfor, f.eks. under et tak i nærheten av avfallscontaineren. Vi kan fort finne ut hvilken løsning som passer best akkurat for din bedrift. Ring + 45 9675 8000 eller klikk og avtal en prøveoppstilling allerede i dag

Model X-PRESS til køkkenavfall... klik for yderligere info

 


BOKSPRESSE


Mange råvarer til storkjøkken leveres i bokser og spann. Etter tømming tar denne emballasjen stor plass. Hvis de tomme boksene og spannene blir presset i en Mil-tek bokspresse, vil man kunne redusere volumet av disse med opptil 90 %. Den tomme emballasjen fyller med andre ord bare 1/10 etter en tur i vår bokspresse modell 101. Dette betyr samtidig en vesentlig reduksjon av renovasjonskostnadene .

Modell 101 bokspresse...Klikk for mer info