BALLEPRESSE MODELL 102 – LITEN BALLEPRESSE TIL PAPP OG PLAST


Prøv en affaldspresser model 102 gratis i 14 dage
Modell 102 er den perfekte ballepressen for bedrifter med begrenset plass.

Ballepressen tar ikke stort mer plass enn to par sko i str. 45. Modell 102 er rett og slett den perfekte ballepressen til mindre mengder papp og plast.. 

Lille ballepresser model 102 til små mænger pap og plast Lille ballepresser model 102 ideel til plast Ballepresser model 102 betjenes i normal arbejdshøjde 
I kombinasjon med Mil-teks mobile posestativ modell 125L (se bilde ovenfor) er 102 den ideelle ballepressen for bedrifter som håndterer både papp og plast.

Pappen fylles i ballepressen og presses til små håndterbare baller på opptil 50 kg, mens plasten samles inn i ett eller flere posestativer.
Når pappen er presset, tømmes de fulle plastposene fra posestativet inn i ballepressen. Resultatet er en liten, håndterbar plastballe på opptil 60 kg. Papp- og plastballene kan med fordel lagres, slik at hentefrekvensen blir optimal. Ballene har et svært begrenset plassbehov. Det betyr at man kan spare containerleie og containerplass..

Mil-tek formidler gjerne kontakt med en renovatør som kan hente de ferdige papp- og plastballene. Send en e-post eller ring på 9675 8000 for mer informasjon.

VIDEOEKSEMPLER PÅ LØSNINGER MED AVFALLSPRESSE 102


 » BALLEPRESSER » Ballepresse 102
Baller fra 20 kg
 
Peacocks
Ballepresse Modell 102
til plast
Harvey Nichols 
Ballepresse Modell 102 til papp og plast.
MATALAN
Ballepresse Modell 102 til plast

BALLEPRESSER TIL PAPP


Den lille pappressen modell 102 er den ideelle avfallspressen til små pappesker som f.eks. vin-, sprit- og matvareemballasje. Pappressen plasseres så nær utpakkingen som mulig, og pappeskene kastes direkte inn i pappressen slik at man unngår å kaste bort tid på oppskjæring og transport til container..
 

BALLEPRESSE TIL PLAST


Selv om denne ballepressen ikke tar mye plass, gjør det konstante presset fra lufttrykket at den komprimerer spesielt hardt. Dette gir store innsparinger når det gjelder plass og transport av plasten til gjenvinning.

BOKSER OG BØTTER


Ved kjøp av en spesiell innsats kan 102 brukes til å presse bokser og bøtter på opptil 30 liter. Kontakt oss for mer informasjon.Modell 102 er en luftdrevet avfallspresse utstyrt med det patenterte energisparesystemet ECOdrive som reduserer energiforbruket med opptil 60%.


DETAIL


Ideel affaldspresser i detailvirksomheder med mange forskellige typer papkasser og mindre mængder plast f.eks. pallesvøb. Model 102 laver små baller, der er lette at håndtere for alle medarbejdere og lette at lagre for optimal pladsudnyttelse. Derved opnås en optimeret affaldshåndtering og en minimering af affaldsomkostningerne, da ballerne kan afhentes i større partier.
 

RESTAURANTER & HOTELLER


Et hav af råvarer og tilbehør i et utal af forskellige typer papkasser udgør hovedparten af restauranters emballageaffald. Den lille 102’er passer perfekt ind i den ofte meget begrænsede plads som de fleste restauranter har til rådighed indenfor eller udenfor. Og de pressede papballer kan erstatte en stor del af de affaldscontainere der ellers optager den begrænsede plads og dermed også reducere antallet af tømninger.

FØDEVARER/CATERING


Model 102 har en indfyldning der passer perfekt til vin-, spiritus- og fødevarekasser. Affaldspresseren kan med fordel placeres ved affaldskilden, hvorved en optimeret affaldshåndtering opnås.
Da presseren kører på trykluft, kan den placeres og rengøres i hygiejnefølsomme områder uden risiko for olielækager. Har man ud over pap og plast også dåser, kan disse presses i 102’eren ved brug af en speciel indsats.
 

INDUSTRI/PRODUKSJON


Selv større produksjonsbedrifter kan med fordel investere i en mindre ballepresse som modell 102.

Har man flere desentrale utpakkingssteder i bedriften, f.eks. ved de enkelte produksjonslinjene, kan den beste løsningen være å plassere flere mindre ballepresser på disse stedene.

Det gir mindre håndtering og mindre intern transport av avfallet, og gjør at produksjonsområdet alltid er fritt for papp og plast som ellers ville ligge og flyte.

Fordi ballepressen går på trykkluft, er det ingen risiko for oljelekkasjer. Det vil si at pressen også kan plasseres i hygienesensitive områder.

TEKNISKE DATA - BALLEPRESSE MODELL 102

HØYDE

2260 mm

BREDDE

745 mm

DYBDE

540 mm

VEKT

200 kg

DØRÅPNING

H: 405 mm 

B: 650 mm 

D: 415 mm 

PRESSTRYKK

2250 kg ved 8 bar

KOMPRIMERINGSGRAD

85 - 90%

BALLEVEKT

Plast: < 60 kg

PapP: < 40 kg

BALLESTØRRELSE

H: 520 mm

B: 650 mm

D: 450 mm

STØYNIVÅ

< 70 dB

GODKJENNELSE

CE

DOWNLOAD BROCHURE Download Model 102 Brochure
(769 KB)
Dynamic Systems A/S | Bjørnholms Allé 22 | DK-8260 Viby J | T +45 7025 2090 | F +45 7025 2091