Forside  |  Om Mil-tek  |  Områdekart  |  Skriv ut  | Søk 
Search

LUFTDREVNE BALLEPRESSER

UNIKE AVFALLSLØSNINGER

BALLEPRESSELØSNINGER FOR MATVARE- OG CATERINGBEDRIFTER


Ballepresser model 102 laver håndterbare baller på under 50kg

BALLEPRESSER TIL MATVARER/CATERING


Bedrifter innenfor matvareproduksjon og catering mottar masse råvarer pakket inn i papp og plast. All denne pappen og plasten vil man naturligvis kvitte seg med så enkelt, miljøvennlig og billig som mulig. Det kan Mil-tek sørge for.

Ved å sortere avfallet der det genereres, presse det i en av våre luftdrevne ballepresser og sende de ferdige papp- og plastballene til gjenvinning, får man den enkleste, billigste og mest miljøvennlige avfallsløsningen.

Våre luftdrevne ballepresser kan plasseres selv i hygienesensitive områder, da det ikke er noen risiko for oljelekkasjer. Dessuten kan ballepressene f.eks. rengjøres med høytrykksrens, fordi det heller ikke er noen elektriske komponenter å t .

MATVARER / CATERING VIDEO LØSNINGER


Dorset Cereals
Ballepresse Modell 306 til plast og avfallspresse Model X-PRESS til brennbart avfall.
AM Foods - Arla Foods (S) 
4 stk. ballepresse Modell 205 til plast.
Danisco Cultor (DK)
3 stk. ballepresse Modell 306 til plast.

Ballepresser model 205 er en alsidig ballepresser til pap og plast

BALLEPRESSERE TIL PAPP, PLAST OG BIG BAGS


Mil-tek har det bredeste og mest fleksible utvalget av ballepresser på markedet.

Kanskje enda viktigere er det at vi mener at vi også leverer de beste og mest fleksible avfallsløsningene på markedet.

Med løsning mener vi den riktige ballepressen plassert på riktig sted i forhold til hele produksjonsflyten. Det reduserer avfallshåndteringen og dermed avfallskostnadene mest mulig. .
125 liter mobilt posestativ til indsamling af plast240 liter mobilt posestativ til indsamling af plast

OPTIMERING AV LOGISTIKKEN MED BALLEPRESSER


Avhengig av de konkrete papp- og plastmengdene kombinerer vi også ballepressene med våre unike avfallsstativer, slik at dere både får den beste og den billigste avfallsløsningen.

Kombinasjonen av ballepresse og posestativ(er) gir dere mulighet til å samle inn plast fra flere forskjellige områder i bedriften og så presse de fulle plastsekkene i den samme ballepressen som brukes til pappen.

Hvis dere har sortering av avfall ved flere geografisk spredte kilder, får dere den beste løsningen ved å installere en eller flere ballepresser plassert strategisk rundt omkring i bedriften, ev. kombinert med avfallsstativer. Det betyr store innsparinger på den interne håndteringen av avfallet .

VALG AF AVFALLSLØSNING OG BALLEPRESSE


Valg av avfallsløsning og dermed av ballepresse avhenger av flere forskjellige forhold, eller problemer >>

ER DITT PROBLEM F.EKS


  • Store mengder avfall i ett sentralt utpakkingsområde?
  • Avfallshåndtering på flere steder?
  • Begrenset plass?


MULIGE LØSNINGER


  • Sentralt plasserte ballepresser til store mengder papp og plast... Klikk for info
  • Flere mindre ballepresser plassert på forskjellige steder... Klik for info
  • Ballepresser med begrenset plassbehov... Klik for info
Dåsepresser Model 101 er en effektiv og sikker løsning til presning af dåser og spande op til 30 liter
X-PRESS affaldspresser for enkel og hygiejnisk komprimering af køkkenaffald og brændbart

BOKSPRESSE


Mange råvarer til storkjøkken leveres i bokser og spann. Etter tømming tar denne emballasjen stor plass. Hvis de tomme boksene og spannene blir presset i en Mil-tek bokspresse, vil man kunne redusere volumet av disse med opptil 90%.

Den tomme emballasjen fyller med andre ord bare 1/10 etter en tur i vår bokspresse modell 101. Dette betyr en vesentlig reduksjon av renovasjonskostnadene.

Modell 101 bokspresse...Klikk for mer info
 

 

BRENNBART AVFALL OG KJØKKENAVFALL


Model X-PRESS
 er en unik avfallspresse til brennbart avfall og kjøkkenavfall. Avfallet blir presset direkte i en kraftig plastsekk, hvor volumet reduseres med opptil 90%. Enkelt, sikkert og hygienisk.

Avfallspressens mobile vogn gjør det lett å samle inn kjøkkenavfall fra flere forskjellige steder. Alternativt kan avfallspressen plasseres utenfor, f.eks. under et tak i nærheten av avfallscontaineren. Vi kan fort finne ut hvilken løsning som passer best nettopp for din bedrift. Ring + 45 9675 8000 eller klikk her og avtal en prøveoppstilling allerede i dag